Tra cứu kết quả thi sát hạch
Đơn đăng ký thi đã sát hạch
Nộp đơn không cần tài khoản
Nộp đăng ký thi sát hạch
Nộp hồ sơ cấp mới/ gia hạn
Nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung
Nộp hồ sơ bổ sung nội dung
Nộp hồ sơ cấp lại chứng chỉ
Nộp hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ
Hồ sơ cá nhân mới nhận : 4170
Hồ sơ tổ chức mới nhận : 94
Hướng dẫn sử dụng công dân
Hướng dẫn sử dụng tổ chức
Hỗ trợ nghiệp vụ: 024-39760542
Hỗ trợ kỹ thuật: 0965213403

        XEM ĐÁNH GIÁ SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC        

        ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG                TRUY CẬP CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ XÂY DỰNG